En kvinna

Spara

Privatsparare som vill se sitt kapital växa men inte har kunskap eller engagemang att ständigt övervaka och läsa på bolag kan med fördel placera pengarna i fonder eller mer pålitliga aktier.

Vilka fonder?

Ett sätt att bedöma om en fondförvaltare gör ett bra jobb eller inte kan vara att se om fonden utvecklats bättre än ett jämförelseindex under flera år. Morningstar kan vara en bra källa för sån information. Svenska aktiefonder brukar man jämföra med Six Return Index som inkluderar utdelningar. Passivt förvaltade fonder är i allmänhet billigare än aktiva och kan vara alternativ, men de kommer varken prestera bättre eller sämre än index.

Lär mer om fonder.

Vilka aktier?

Ganska självförklarande brukar stora bolag med en lång historia av lönsamhet utgöra tryggare placeringar än olönsamma startups som omgärdas av förhoppningar.

Lär mer om aktier.