Ett par

Pension

Pensionssparande kan delas in i allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Pensionspyramiden
Den klassiska prensionspyramiden. Illustration: Pensionsmyndigheten.

Figuren ovan illustrerar ett pensionssparandes olika delar och hur storleksförhållandet dem emellan brukar vara.

Allmän pension

Allmän pension är statlig pension som alla får som arbetar. En liten del av den allmänna pensionen kan vi påverka, den så kallade premiepensionen. I premiepensionen kan man välja från ett utbud av fonder som Premiepensionsmyndigheten modererar. Myndigheten val av vilka fonder som får vara med i systemet ska borga för någon form av kvalité och innebär också att de förhandlar ner fondernas avgifter och erbjuder därmed en rabatt mot var privatpersoner annars skulle få för avgift på den öppna marknaden.

Tjänstepension

Tjänstepension har många som arbetar. Den omskrivs i anställningsavtal och förhandlas i många fall fram av arbetsgivare och fackförening. Det är vanligt att tjänstepension förvaltas storbankernas pensionbolag utan att du som löntagare kan påverka placeringarna. Det förekommer förvisso att man har möte med pensionsrådgivare där man t.ex. kan påverka risknivå i sparandet.

På senare år har denna typ av tjänstepension fått en del kritik p.g.a. de höga förvaltningsavgifter som tas ut och för att en del förvaltare väljer att placera löntagarens pengar i fonder som de själva har inom koncernen eller fonder som de har provisionsavtal med.

Egenföretagare har möjligheten spara i en pensionsförsäkring hos Avanza eller Nordnet i vilken försäkringstagaren inte betalar någon förvaltningsavgift för själva försäkringen ("skalet") och själv kan välja vilka fonder, aktier eller andra värdepapper som pensionen ska placeras i. En ganska ny trend är anställda hos mindre arbetsgivare också erbjuds en sådan lösning.

Avanzas pensionserbjudande

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande, eller individuellt pensionssparande, var tidigare populärt men har sedan 2016 tynat då avdragsrätten och därmed skattefördelen med den sparformen tagits bort och det är sedan dess naturligt att istället har ett vanligt privat sparande istället för att låsa in pengarna till pensionsdagen.