Skärgårdsöar

Kontotyper ("skal")

I Sverige finns tre olika kontotyper att välja emellan för privatpersoner som vill handla värdepapper. De skiljer sig emellan vad gäller t.ex. beskattning, deklarationsplikt och rösträtt. Idag är investeringssparkonto mest populärt hos dem som öppnar ett konto.

Dessa kontotyper kommer av svensk lag men det finns också andra sätt att dela in konton. Vanligt är t.ex. att en kontotyp kallas active trader eller margin account och detta avser då vanligtvis möjlighet till värdepappersbelåning och/eller tillgång till att handla mer avancerade instrument såsom optioner eller CFD. Läs mer om detta under trading.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK liknar kapitalförsäkring men en skillnad är att du äger värdepapprena direkt istället för att ha en fordran mot banken. Det gör att du i förekommande fall har rösträtt för de aktier du äger. Beskattning av ISK görs inte utifrån individuella affärer utan med schablon utifrån storleken på hela kontot. Du behöver heller inte deklarera individuella affärer i ISK.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäking har liknande beskattning som ISK och inte heller här behöver du deklarera för individuella affärer. Däremot har du som försäkringstagare ingen rösträtt för aktier. Det finns också fler möjligheter att få tillbaka skatt på utländska innehav i en kapitalförsäkring.

Aktie- och fonddepå ("depåkonto")

Skattereglerna för aktie- och fondkonto skiljer sig väsentligt från ovan nämnda typer. I stället för schablonskatt så tas varje affär in i skatteberäkningen. Det innebär också att varje affär ska deklareras på skatteverkets blankett K4. I många fall kan banken/mäklaren förse dig med automatgenererade K4-blanketter. Se dock upp då det finns olika godkända metoder att beräkna skatten på och utfallet kan skilja sig avsevärt om man väljer att utgå från anskaffningsvärde eller med schablonmetoden. Om dina innehav presterar bra är skatten i depåkonto högre än den skulle ha varit i ett annat skal. En fördel med depåkonto är dock möjligheten till äkta blankning, dvs försäljning av lånade värdepapper, vilket inte tillåts i ovan nämnda "skal".