En mamma med två små barn

Fonder

Den vanligaste typen av fond är aktiefond. Det är ett värdepapper vars pris beror på utvecklingen för de aktier som fonden äger. Sparare köper andelar i fonden.

Aktiv och passiv förvaltning

Fonder kan delas in i huvudkategorierna aktivt förvaltade och passivt förvaltade. De passivt förvaltade fonderna kallas också för börshandlade fonder då de kan köpas och säljas på börsen utan ledtider eller indexfonder om de följer ett index som exempelvis OMXS30. Med passiv förvaltning menar man att fonden satts upp med ett antal regler och att den sedan sköts av datorer för att att t.ex. sälja och köpa aktier för att följa ett index. Fördelen med passiv förvaltning är att de inte kommer att avvika nämnvärt från index och att avgiften i allmänhet är låg. De aktivt förvaltade fonderna har människor som förvaltar fonden och tar köp- och säljbeslut.

Hedgefonder

Vad är en hedgefond? En hedgefond är en fond som handlar med lösare mandat, men vad de egentligen gör varierar. Hedgefonder kanske handlar andra tillgångsklasser är de vanliga aktiefonder handlar, som råvaror eller indexterminer. Många hedgefonder får gå kort, dvs spekulera i nedgång. Vissa hedgefonder spekulerar helt utanför de etablerade finansmarknaderna, som i sportvadslagning eller i fastigheter. Vad en fond får göra skrivs i fondens fondbestämmelser. En del hedgefonder kan handlas av småsparare, men de stora hedgefonderna man läser om i tidningen är slutna och gör affärer med eget kapital och stora investerare.