Kursgraf

Avancerat

Denna sida beskriver avancerad handel som endast lämpar sig för de som förstår och kan hantera riskerna.

Derivat

Ett derivat är ett finansiellt instrument som härleder sitt värde från någon underliggande tillgång. Det är således ett vitt begrepp.

Om derivat i allmänhet kan sägas att de är avancerade instrument som lämpar sig för den som har kunskaper och kan hantera sin risk.

Standardiserade derivat

Optioner och terminer (en: futures) är standardiserade på så vis att varje option eller termin fungerar på samma sätt även om den underliggande aktien, indexet eller råvaran skiljer sig. Det är handelsplatserna själva som emitterar dessa instrument och investeraren vet vad den får och kan använda stategier för att kombinera instrument.

Börshandlade produkter (en: ETP, exchange-traded product)

Minifutures och bull- och bearcertifikat är exempel på typer av börshandlade produkter. De har i allmänhet hävstång vilket gör dem till högriskinstrument. Alla dessa produkter har individuella värden för stoploss, hävstång och bestämmelser och det gäller att förstå vad man handlar. Det kan också vara lite bökigt att produkten har ett pris medan den underliggande tillgången har ett annat och kanske också handlar under andra öppettider på en helt annan marknad.

CFD

Grundidén med CFD (contract for difference) är att du inte äger värdepappret i sig utan har en fordran hos CFD-mäklaren som motsvarar en position i värdepappret. Med den konstruktionen kan mäklaren erbjuda handel i annars svårtillgängliga marknader, hävstång och blankning. För mäklaren innebär det också att de kan välja om de vill äga den underliggande tillgången eller ej samt att de kan kvitta kunders positioner och endast hedgea ("säkras sig för") nettot.

För svenska privatsparare erbjuds CFD-handel av bl.a. IG Markets, CMC Markets, Saxo Bank och DEGIRO. Mer än hälften av privataspararna som handlar med CFD:er förlorar på det, vilket skulle kunna ha att göra med hur lättillgängligt CFD-plattformarna gör avancerad och snabb handel — också med hävstång.

Läs mer om CFD-mäklare.

Binära optioner

Som namnet antyder har binära optioner två möjliga utfall som beror på om det underliggande instrumentets kurs är över eller under ett visst värde.

Strukturerade produkter

En strukturerad produkt eller strukturerad placering är en paketering av olika värdepapper där värdet beror på underliggande tillgångar, t.ex. en kombination av indexterminer och obligation. Det är inte ovanligt med barriärer för kapitalskydd eller dylikt. Vanligtvis är det en större, ofta utländsk, bank bakom utfärdar ("emitterar") produkten även om det är en svensk aktör som "arrangerar" eller "distribuerar" produkten. Struktar hade sin storhetstid för några år sedan. De förekommer fortfarande men har fått en del kritik som handlar om svårgenomtränglig komplexitet och dolda avgifter.