Man med bärbar dator

Aktier

Aktier för privatsparare

Aktier är andelar i företag. Är aktierna noterade på en marknadsplats ("börs") så kan vem som helst handla dem. En sparares syfte med att äga en aktie är att placera pengar för att tjäna en förväntad avkastning genom kursutveckling och eventuellt utdelning. Att äga aktier kan sägas vara att placera i värdepapper sin renaste form. Till skillnad mot att äga fonder utsätter aktieägaren sig för individuell bolagsrisk men slipper fondens förvaltningsavgift. Ett köpbeslut i en aktie betyder ju också att man bedömt bolagets värdering och man är på sätt och vis sin egen fondförvaltare.

Köpa och sälja

I stora noterade bolag ("large cap") behöver en privatsparare inte tänka på mycket när de handlar. Likviditeten i aktien, dvs mängden tillgängliga bud på köp- och säljsidan, är i stort sett alltid god och därmed blir också spreaden (skillnaden mellan erbjudna köp- och säljpris) snäv. I mindre bolag som inte använder en market making-robot som alltid erbjuder en motpart kan det vara annorlunda. Spreaden kan vara stor och det kan vara värt att tänka till innan man lägger en order. I mindre bolag kan det också vara svårt att köpa eller sälja ett stort antal aktier vid ett tillfälle då likviditeten inte alltid finns där. För privatsparare som inte handlar med miljoner åt gången och som gör inte gör affärer så ofta är det dock allmänt inte några större problem i själva handeln.